تمبر

اين هم سايتی در مورد تمبر و تاريخچه آن در دوران قاجار ، پهلوی و … و تمبرهايي مربوط به دوران انقلاب اسلامی تا کنون :
http://www.farsinet.com/tambr/

نظر بدهید