آسیاب بادی

5 فروردین 1386

باد که می وزد بعضی در مقابل آن دیوار می سازند و بعضی آسیاب بادی.

کارت تبریک

28 اسفند 1385

زحمت این کارت را نویسنده عزیز “علی” کشیده. ضمن تشکر از ایشان، کارت تبریک را به همه خوانندگان عزیز وبلاگ تقدیم کرده و ضمن تبریک پیشاپیش سال نو، برای همه ایرانیان و دوستداران ایران در سراسر دنیا سالی سرشار از موفقیت، خوشی و سربلندی از خداوند بلندمرتبه خواهانیم.

Grlog1.jpg

نویسندگان فعلی: خسروبیگی – مجتبی – مصطفی – علی – جلوداری –  اسکانیان –  مجید – رمضانی

پیک شادی

26 اسفند 1385

پریروز عصر ساعت 4 پیک هامون را دادند و دیگر تا سیزده بدر مدرسه نمیریم. من چند صفحه از پیکم را نوشتم. این چیزها را هم خودم تایپ کردم.

خدایا! چرا من؟

26 اسفند 1385

این ورزشکار خارجی سخن نغزی گفته است:

ShowLetter111.jpg

چند ایرانی موفق

26 اسفند 1385

نگاهی به فایل ضمیمه بیندازید. چند ایرانی در کشورهای خارجی!

IRANIAN, in foreign contry.doc

درسی از پروانه

26 اسفند 1385

به محتوای این کلیپ جالب توجه کنید و آنرا برای دوستانتان بفرستید.

Butterfly.pps

Bank_account_of_life

26 اسفند 1385

این کلیپ زیبا را ببینید.

Bank_account_of_life.pps