بایگانی برای موضوع "کودکی"

پیک شادی

شنبه 26 اسفند 1385

پریروز عصر ساعت 4 پیک هامون را دادند و دیگر تا سیزده بدر مدرسه نمیریم. من چند صفحه از پیکم را نوشتم. این چیزها را هم خودم تایپ کردم.

او

جمعه 3 آذر 1385

امروز “او” یاد گرفتم. حالا صداهایی که یاد گرفتم خودم تایپ می کنم: او – و – دو – مو – دود – سو

بابا آب داد

چهارشنبه 1 آذر 1385

بابا آب داد. بابا بادام داد. آب – اسب – داس – آمد – بابا آمد. آ ا ب د م س داماد آمد. بابا با اسب آمد. توضیح مصطفی: بنویس من اینها را خودم تایپ کردم.

نقاشی ۲

شنبه 13 آبان 1385

این اولین نقاشی منه که با کامپیوتربرای وبلاگ کشیدم.

نقاشی ۱

شنبه 22 مهر 1385

اولین پست مصطفی

جمعه 21 مهر 1385

من یاد گرفتم اسمم را بنویسم. توضیح: امروز داشتم به مجتبی می گفتم که وبلاگنویسی را جدی تر بگیره که مصطفی گفت بابا من هم میخوام مطلب بنویسم. تصمیم گرفتیم تا زمانی که خودش بتونه بنویسه گفته هاشو من بنویسم! ضمنا مصطفی تازه رفته کلاس اول ابتدایی در مدرسه استقلال شهر صنعتی اراک.