بایگانی برای موضوع "ایزو"

نقش استانداردها در زندگی شما

چهارشنبه 24 آبان 1385

برخي از افراد اعتقاد دارند استانداردها (ISO) تافته جدا بافته اند و نه تنها هيچ تاثيري در زندگي نمي گذارند بلكه موجب افزايش حجم كارها و كندي روند فعاليتهاي عادي مي شوند ولي در باطن به آن عمل ميكنند و در زندگي از آن بهره مي گيرند بعنوان مثال در رايانه شخصي ، اسباب و […]