آسیاب بادی

مقاله بعدی را بخوانید:

"آخر و آغاز"

مقاله قبلی را بخوانید:

"کارت تبریک"

آسیاب بادی

درعمومی | بدون دیدگاه

باد که می وزد بعضی در مقابل آن دیوار می سازند و بعضی آسیاب بادی.

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow