کارت تبریک

مقاله بعدی را بخوانید:

"آسیاب بادی"

مقاله قبلی را بخوانید:

"پیک شادی"

کارت تبریک

درعمومی

زحمت این کارت را نویسنده عزیز “علی” کشیده. ضمن تشکر از ایشان، کارت تبریک را به همه خوانندگان عزیز وبلاگ تقدیم کرده و ضمن تبریک پیشاپیش سال نو، برای همه ایرانیان و دوستداران ایران در سراسر دنیا سالی سرشار از موفقیت، خوشی و سربلندی از خداوند بلندمرتبه خواهانیم.

Grlog1.jpg

نویسندگان فعلی: خسروبیگی – مجتبی – مصطفی – علی – جلوداری –  اسکانیان –  مجید – رمضانی

یک نظر "کارت تبریک"

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow