پیک شادی

پریروز عصر ساعت 4 پیک هامون را دادند و دیگر تا سیزده بدر مدرسه نمیریم. من چند صفحه از پیکم را نوشتم. این چیزها را هم خودم تایپ کردم.

نظر بدهید