چند ایرانی موفق

مقاله بعدی را بخوانید:

"خدایا! چرا من؟"

مقاله قبلی را بخوانید:

"درسی از پروانه"

چند ایرانی موفق

درعمومی | بدون دیدگاه

نگاهی به فایل ضمیمه بیندازید. چند ایرانی در کشورهای خارجی!

IRANIAN, in foreign contry.doc

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow