آرزوهای فراموش شده!

مقاله بعدی را بخوانید:

"به کوروش چه خواهیم گفت؟"

مقاله قبلی را بخوانید:

"The Most …"

آرزوهای فراموش شده!

درعمومی | بدون دیدگاه

– مردمانی که آرزو و هدف دارند، فقر نمی شناسند زیرا شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است.

– آرزوهاتو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه. خدا یادش نمی ره، ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بود.

– از آنهایی که برای دعای باران به بیابان می روند، آنهایی که چتر به همراه می برند به رحمت خدا یقین دارند.

– در بیکرانه هستی 2 چیز افسونم می کند، آبی آسمان که می بینم و میدانم که نیست و خدایی را که نمی بینم و میدانم که هست.

– ما همان چیزی هستیم که باور داریم و همان می شویم که انتظار داریم، انتخاب با ماست.

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow