نقش استانداردها در زندگی شما

برخي از افراد اعتقاد دارند استانداردها (ISO) تافته جدا بافته اند و نه تنها هيچ تاثيري در زندگي نمي گذارند بلكه موجب افزايش حجم كارها و كندي روند فعاليتهاي عادي مي شوند ولي در باطن به آن عمل ميكنند و در زندگي از آن بهره مي گيرند بعنوان مثال در رايانه شخصي ، اسباب و اثاثيه منزل ، وسايل محل كار ، ابزار و تجهيزات مثل جعبه ابزار ، مدارك و اسناد و …
بعنوان مثال آيا واقعاً تمام فايلها را بدون نظم و ترتيب بروي صفحه كامپيوتر (DESKTOP) ذخيره مي سازيد و بدون كد و اسم مشخصه …
البته كه نه با تفكيك فايلها و قرار دادن هر كدام در پوشه مخصوص و با تعيين كد يا اسم اختصاصي فايل را در درايو جداگانه ذخيره مي كنيد و هر چند مدت به منظور افزايش سرعت و پاكسازي اقدام به CLEANUP و DEFRAGMENT مي كنيد اين كار موجب تميز شدن فايلها و بالا بردن سرعت رايانه مي شود.
همچنين مصداق آن در لوازم منزل ، ابزارآلات ، مدارك و …
اين اقدامات موجب افزايش رضايت ، افزايش طول عمر وسايل ، جذابيت محيط كار و زندگي ، جلوگيري از اشتباه ، كاهش زمان انجام كارها ، كاهش خستگي ، دسترسي سريع و آسان و … و در نهايت ايجاد نظم فراگير را موجب مي شود.
حال با بررسي جزئي متوجه مي شويم كه اين نظم و ترتيب و رضايتمندي حاصل استقرار يك سيستم است كه نوعي از استاندارد مي باشد .
در بين سيستمها و روشها ، سيستمهايي وجود دارند كه مانند خود استانداردها حالتي فراگير و عمومي دارند و در هرجايي قابليت پياده سازي دارند ، ازجمله اين سيستمها S۵ مي باشد كه بعلت گستردگي مفهوم ، با بيشتر استانداردها مطابقت دارد.
اهميت S۵ را به روشني در بندهاي استاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ ميتوان مشاهده كرد. از اين سيستم ژاپني ها بعد از جنگ جهاني دوم استفاده كرده اند و تا كنون در عرصه رقابت موفق بوده اند.
فرهنگ سازي يك عادت درست مي تواند منجربه رضايتمندي خود شما و طرفهاي ذينع گردد ، بطوريكه حداقل مزيتي كه براي شما دارد ” رضايت مشتري ” است.
S۵ ارتباط تنگاتنگي با بندهاي استاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ دارد كه از ذكر آنها در اينجا صرفه نظر مي شود
S۵ را همه در زندگي تجربه نموده ايم ولي تاكنون نمي دانستيم كارهايي كه انجام مي دهيم همان موارد ذكر شده درS ۵ است.
اگر كسي منكر چنين كارهايي شود بدون شك وي شخصي تنبل و بي نظم است.
ابتدا با مفاهيم S۵ آشنا مي شويم و سپس نقش آن را در زندگي مورد بررسي جزئي قرار مي دهيم.
S۵ ———————————
تعريف : فني است كه به منظور برقراري و حفظ فضاي كيفيتي در يك سازمان به كار گرفته مي شود.

Slide1.JPG

۱- تفكيك : جدا كردن اقلام، اوراق، اطلاعات ضروري از غير ضروري
۲- ترتيب : مرتب كردن اقلام، اوراق، اطلاعات و تعيين جاي مناسب جهت دسترسي سريع و آسان
۳- تميزي : حذف يا كنترل آلايندها
۴- تداوم : استمرار در سه مرحله قبل و حفظ آن
۵- تعليم : آموزش و انتقال كاربردي و ابلاغ S۵
اهداف S۵ :
۱- برقراري ايمني
۲- رسيدن به كارايي
۳- حذف ضايعات
۴- كاهش خرابي تجهيزات
۵- افزايش بهره وري
۶- ارتقاء روحيه كاركنان
۷- عادت درست و ترويج آن
۸- جلب رضايت مشتري

مزاياي پياده سازي S۵ :
قضاوت با خود شما البته پس از انجام و استقرار سيستم

S۱ (تفكيك و تعمير) :
هدف :
تعيين معيارهايي براي حذف غيرضروري ها
به كارگيري مديريت اولويتها
حذف علل آلودگي
مفهوم: تاكنون تئوريهاي گوناگوني براي چگونگي تفكيك و ساماندهي امور عنوان شده ولي اولين قدم در تمامي اين تئوريها طبقه بندي اشياء ، كارها و دسته بندي آنها براساس ميزان اهميت است. در واقع با استفاده از نمودار پارتو و فهرست اقلام، ساماندهي و تعيين ميزان اهميت اشياء و كارها صورت مي گيرد كه همان مديريت اولويتها است. در خصوص تاسيسات و اماکن در S۱ با رفع نواقص و کاستي ها اقدام به تعمير و رفع معايب مي نمائيم.
شما در محل کار و يا منزل آيا تمام مدارک و وسايل ضروري و غير ضروري را بدون نظم و ترتيب نگهداري مي کنيد
ابتدا وسايل و مدارک مورد نياز را از غير ضروري ها جدا ميکنيد ، همچنين در غير ضروري ها مواردي يافت ميشوند که کاملاً زائد بوده ،آنها را بي درنگ دور بريزيد.
همچنين مواردي که نياز به تعمير دارد حتماً آنها را تعمير کنيد.

S۲ (ترتيب و تنظيم)
هدف :
نظم و ترتيب در در محل
سرعت دسترسي به اشياء و اسناد
کاهش اشتباهات
مفهوم : استفاده از مديريت کارکردي و حذف جستجو است هنگامي که هر چيز در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد ، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.
پس از تفکيک و طبقه بندي اقلام آنها را در جاي مناسب قرار دهيد مثلاً قفسه يا درايو جداگانه و به آنها اسم يا کد غير تکراري دهيد که شناسايي و رديابي آنها راحتتر صورت پذيرد و سعي شود موارد هم خانواده را در يک گروه دسته بندي نمائيد.
اين همان سيستم بايگاني مي باشد که تهيه فهرست اقلام در دسته بنديهاي متفاوت و مکان قرار گرفتن هر يک مشخص مي گردد.

S۳ (تميزي)
هدف:
شناسايي مشکلات جزئي از طريق بازبيني
کاهش خرابي ماشين آلات
جلوگيري از بيماري

مفهوم : برخي از لوازم، تجهيزات و مکانها لزوماً بايد بسيار پاکيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند بنابراين لازم است که آنها را دقيقاً شناسايي نمايند. پاکيزه سازي مستلزم بازبيني و بعبارت ديگر پاکيزگي همان بازبيني است.
حال نوبت به تميز کردن محل کار يا منزل مي رسد آنجا را عاري از هرگونه آلودگي ميکنيم.

S۴ (تداوم و ايمني)
هدف :
جلوگيري از اعمال سليقه و چند باره کاري
افزايش جذابيت محيط کار
ايجاد يک الگوي کاري
ايمن شدن محيط کار و کاهش حوادث و بيماريهاي کاري
تکرار درست انجام کار درست
مفهوم : استفاده از مديريت ديداري بنحوي که با استفاده از نوآوري و مديريت ديداري شرايط و اوضاع محيط کار را مي توان در کنترل داشت و همواره با سرعت و دقت عمل نمائيد.

تکرار سه مورد قبل منجر به تهيه يک دستورالعمل مي گردد که حاصل تلاش و تجربه خود شخص شماست و پس از استفاده از اقلام- اسناد آنها را به جاي اول باز مي گردانيم البته با روش صحيح که موجب حفظ ايمني وسايل و خود شما گردد.

S۵ (تعليم و انظباط)
هدف : مشارکت کامل در ايجاد عادات صحيح
جلب نظر مشتريان
زمينه سازي فرهنگ خود انظباطي
مفهوم : از طريق آموزش بايد شيوه هاي درست و کارهاي لازم را به افراد آموخت و بگونه اي سعي شود که انجام کارهاي درست براي افراد بصورت يک عادت تلقي گردد ، اين عادت از طريق وضع مقررات و پيروي از آنها صورت مي گيرد.
اين روند را به ديگران نيز آموزش دهيد و آنها را در مشارکت تشويق کنيد تا زمينه فرهنگ خود انظباطي فراهم گردد از اين طريق شما و افراد ذينع احساس رضايت و خشنودي مي کنيد.

پس از آشنايي مختصر با سيستم S۵ ، حال زمينه يک استاندارد کامل و بين المللي با عنوان ۹۰۰۱:۲۰۰۰ISO فراهم مي گردد.
در بدو امر لازم نيست کار زيادي انجام دهيد تنها کارهايي را که انجام مي دهيد اينست که مستند کنيد يعني فعاليتها را در جايي ثبت کنيد و پس از مدتي آنها را با هم مقايسه کنيد يک الگو و يک معيار شناسایی می شود که بنظر شما ايده آل مي باشد اين يک معيار اندازه گيري است حال معيار را با سوابق مقايسه کنيد چه نتيجه اي مي گيريد آن را مورد تحليل قرار دهيد
بر اساس نتايج بدست آمده در قدم بعدي بخواهيد بهبود حاصل شود بايد اقداماتي انجام دهيد ، هدفگذاري کنيد S۵ را تکرار کنيد و نتايج را ثبت کنيد اگر مشکلي پيش آمد اقدام به رفع آن کنيد.
منابع موجود را بررسي کنيد شايد چيزي کم باشد روش کار را مرور کنيد شايد اشتباهي رخ داده همگي را در فرمي وارد کنيد (فرم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه) غلط يا درست همه را مستند کنيد و جلسه اي را تشکيل دهيد و آن را مطرح نمائيد از ديگران هم نظر بخواهيد و راه حل هاي پيشنهادي را يادداشت نمائيد از بين آنها بهترين راه و در برخي مواقع ترکيبي از آنها را برگزينيد (بازنگري مديريت)
سعي شود تصميم سازي شود برخي از اين تصميمات منجربه تعيين اهداف مي گردند آنقدر اين چرخه را ادامه دهيد که به نقطه بهينه برسيد که ديگر جايي براي پيشرفت نداريد در اين شرايط شما به حداکثر سودهي رسيده اين يا به حداقل هزينه و وقت
اگر در چنين شرايطي شما با مشتري در تعامل باشيد بطور يقين مشتريان و ذينفعان شما از کار شما رضايت دارند
چرخه دمينگ با اين قضيه بي ارتباط نيست

Slide2.JPG

بدون شک سازماني موفق است که از امکانات موجود و اهرمهايي که در اختيار دارد به نحو مطلوب استفاده کند و آنها را مديريت نمايد.
مديريت سيستم همان کنترل تعامل بين فرايندها و قسمتهاي مختلف سازمان است که خروجي يک فرايند ورودي فرايند ديگر است با در نظر گرفتن چند شاخص براي هر فرايند و اندازه گيري آنها در فواصل زماني مشخص ، گلوگاهها شناسايي مي شوند و براحتي مي توان مشکل را شناسايي و آن را رفع نمود

2 نظر درباره “نقش استانداردها در زندگی شما” داده شده است.

  1. مهدی گفته :

    لطفا دروب سایت خود نقش اهمیت وهدف در زندگی را اضافه کنید

    [پاسخ]

  2. رعنا گفته :

    خيلي بد بود

    [پاسخ]

نظر بدهید